Opis symboliki logo ŚDM Kraków 2016
Logo XXXI Światowego Dnia Młodzieży Kraków 2016 jest ilustracją słów „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt5,7), które zostały wybrane na temat przewodni spotkania.

 

Symbolika logotypu łączy w sobie trzy elementy:


1. MIEJSCE SPOTKANIA

– Polska – gospodarzem spotkania młodych w 2016 roku jest Polska. Logo zostało wpisane w czerwony kontur Polski (czerwień jest jedną z barw narodowych). Polska to ojczyzna św. Jana Pawła II, gorliwego czciciela i apostoła Bożego Miłosierdzia, inicjatora ŚDM. Tutaj także przyszła na świat św. Siostra Faustyna, przez którą Pan Jezus przypomniał światu orędzie o Bożym Miłosierdziu.


– Kraków – w konturach Polski, w formie złotego koła, zaznaczono Kraków. To tutaj znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do którego od lat młodości pielgrzymował Karol Wojtyła – robotnik, potem ksiądz, biskup i kardynał. Stąd wyruszył on w 1978 roku do Rzymu na konklawe. Jako Jan Paweł II powracał tu podczas wszystkich pielgrzymek do Ojczyzny. W ostatniej z nich, w 2002 roku, nazwał to miejsce światowym centrum kultu Bożego Miłosierdzia i tutaj zawierzył świat miłosiernej miłości Boga.


2. GŁÓWNI BOHATEROWIE

– Chrystus – istotą każdego Światowego Dnia Młodzieży jest spotkanie z Chrystusem. Symbolizuje Go krzyż, który stanowi jeden z głównych elementów logo.


– Młodzież – parokrotnie podczas wcześniejszych edycji ŚDM (m.in. w Paryżu, Rzymie i Toronto) symbolem młodzieży w logotypie było kolorowe koło. Podobnie jest w przypadku logo ŚDM Krąków 2016. Złote koło wpisane w krzyż oznacza więc nie tylko położenie Krakowa na mapie Polski, ale także młodzież całego świata, która zgromadzi się tutaj razem z papieżem Franciszkiem u stop krzyża.


3. TEMAT SPOTKANIA

– Miłosierdzie – głównym tematem XXXI ŚDM jest Boże Miłosierdzie. Jego symbolem jest iskra, o której wspomina św. Faustyna w swoim Dzienniczku: „Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polska szczególnie umiłowałem, […] z niej wyjdzie iskra, którą przygotuje świat na ostateczne przyjście moje” [Dz. 1732]. Promienie iskry widoczne w logotypie nawiązują do znanego obrazu Jezusa Miłosiernego. Z serca Jezusa w tym wizerunku wychodzą dwa promienie: niebieski, który oznacza wodę czerwony symbolizujący krew. Podobnie i w logo symbolizują one łaskę, która obejmuje i rozgrzewa młodych całego świata.


Barwy logo: czerwona, niebieska, złota.

Kolorystyka logo ŚDM 2016 nawiązuje do oficjalnych barw miasta Krakowa i jego herbu.

adminLogo ŚDM