BIURO

Zespół Konferencji Episkopatu Polski
do spraw Nowej Ewangelizacji

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji      

    Kraków 2016

Iternational Center of Evangelization      

Poczta:
office@ice2016.pl/


Aplikacja mobilna


Polska
66-620 GUBIN
ul. Kresowa 258
skr. poczt. 39
Biuro czynne w godzinach:
8:30 – 13:30

adminKontakt